Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất Phú Quốc - QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 - QUY HOẠCH 633 PHÚ QUỐC.

Quyết định 633 được phê duyệt ngày 11/05/2010 với quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến năm 2030.
Trong quyết định số 633/QĐ-TTG, quy hoạch chung của đảo Phú Quốc là khu kinh tế - hành chính đặc biệt, trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế - trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực. Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế và có vị trí đặc biệt về an ninh và quốc phòng.


Bottom Ad [Post Page]