Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Thực hiện theo Công văn số 328/UBND-VHXH ngày 12/3/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 364/UBND-VHXH ngày 16/3/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng đón khách du lịch và các hoạt động tập trung đôrfg ỊỊgựời trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 239/SVHTT-QLVH ngày ngày 20/3/2020 cua Sơ hỏa wầ Thể thao về tạm dừng đón khách-du lịch và các hoạt động tập ừung động người trong các lĩnh vực văn hóa. và thể thao để phòng, chông dịch bệnh Covid-19;


Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Quốc, để tăng cường cẵc^ện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn và làm giảm thiểu tối đa việc lây lan dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của nhân dân. Thực tế, trong thời gian qua ở một số nước trong khu vực có một số nơi tổ chức tập trung đông người đã tạo nên nguồn lây lan dịch bệnh với số lượng lớn. Thực hiện tốt tinh thần phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và UBND tỉnh Kiên Giang; UBND huyện Phú Quốc ứiông báo đến các Tổ chức tôn giáo, Cơ sở tín ngưỡng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện ửiực hiện ngay những công việc sau:
1. Tạm dừng các hoạt động của Tổ chức tôn giáo, Cơ sở tín ngưỡng; các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club, phòng trà, hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ bida, phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng tập thể hình, yoga, các điểm dạy khiêu vũ, các lớp dạy võ thuật, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), cở sở làm đẹp, uôn tóc, hớt tóc trên địa bàn huyện kể từ 18 giờ ngày 26 ứiáng 3 năm 2020.
2. Trong thời gian tạm dừng hoạt động các Tổ chức tôn giáo, Cơ sở tín ngưỡng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải chù động có trách nhiệm thực hiện tot các biện pháp phong, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và không được tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Thời gian các Tổ chức tôn giáo, Cơ sở tín ngưỡng, doanh nghiệỊ), hộ kiiih doanh hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau khi cơ quan y tế có thẩm quyền xác định đã khống chế được dịch bệnh, ƯBND huyện xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh, quyết định.
3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đưa tin về thông báo này với tần suất 03 lần/ngày trong vòng 07 ngày.
4. Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối họp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường sô 4, các cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trân kiêm tra, hướng dân, giám sát các Tổ chức tôn giáo, Cơ sở tín ngưỡng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức thực hiện ứieo quy định. UBND huyện Phú Quốc thông báo đến các Tổ chức tôn giáo, Cơ sở tín ngưỡng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh  trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, nghiêm túc thực hiện./.
File: 167_UBND-VHXH signed

Bottom Ad [Post Page]